لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد ...

نمونه کار

طراحی و تولید برچسب سه بعدی زمینی راهنما:

با توجه به نیاز مردم به مسیریابی و استفاده از تابلوهای راهنما و نبود امکان نصب این تابلو ها در وسط سالنهای بـزرگ، مجموعـه پاتریس در راستای رفع مشکل فـوق استیکـرهـای سه بعـدی زمینـی را با طـرح اختصاصی راهنما، طراحی و اجرا نموده است.
لازم به توضیح است که متریال استفاده شده در استیکرهای راهنما نسبت به مکان و ظرفیت تردد قابل تغییر می باشد.

Untitled 1 copyمحل اجرا: برج میلاد

به سفارش: روابط عمومی برج میلاد

طراحی و تولید برچسب سه بعدی زمینی راهنما:

با توجه به نیاز مردم به مسیریابی و استفاده از تابلوهای راهنما و نبود امکان نصب این تابلو ها در وسط سالنهای بـزرگ، مجموعـه پاتریس در راستای رفع مشکل فـوق استیکـرهـای سه بعـدی زمینـی را با طـرح اختصاصی راهنما، طراحی و اجرا نموده است.
لازم به توضیح است که متریال استفاده شده در استیکرهای راهنما نسبت به مکان و ظرفیت تردد قابل تغییر می باشد.

Untitled 1 copyمحل اجرا: برج میلاد

به سفارش: روابط عمومی برج میلاد