لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد ...

تابلوهای تبلیغاتی

 
کانون پاتریس تابلوهای تبلیغاتی طراحی و اجرای تابلوهای تبلیغاتی:

اولین عنـوان خدمـت تـخصصی ارائه شـده تـوسط مجموعـه پاتریـس سیستم طـراحی و تولیـد انـواع تابلـوهـای تبلیغـاتی می بـاشـد. عنـاویـن بسیـاری همچـون محتـوای چاپ شـده بر روی تـابـلو، شـکل ظاهری، ساختار مهندسی، استحکام، انتخاب صحیح متریالهای بکار رفته، سیستم نور دهی و... در ایجاد یک تابلوی تبلیغاتی استـانـدارد مـوثر میباشند.

چگونگی انتخاب و گردهم آمدن کلیه اجزاء مورد نیاز یک تابلوی تبلیغاتی حرفه ای بگونه ای که علاوه بر کیفیت توجیح اقتصادی نیز داشته باشد، نیازمند تجربه کافی و تیمی توانمند می باشد. ما مجموعه ای هستیم که مسئولیت های خود را در قالب یک سیستم منسجم تعریف و تمام توان خود را صرف انجام وظایف محوله می نماییم.

 

کلمات کلیدی:

ساخت بیلبورد, ساخت بیلبرد, طراحی بیلبرد, طراحی بیلبورد, اجرای بیلبرد, اجرای تابلوهای تبلیغاتی, طراحی تابلوهای تبلیغاتی, ساخت تابلوهای تبلیغاتی, پیمانکاری ساخت تابلوهای تبلیغاتی ...