لورم ایپسوم متنی است که ساختگی برای طراحی و چاپ آن مورد است. صنعت چاپ زمانی لازم بود شرایطی شما باید فکر ثبت نام و طراحی، لازمه خروج می باشد ...

طراحی گرافیک

 
کانون پاتریس طراحی گرافیک

 

واحد طراحی گرافیک کانون پاتریس:

طراحی گرافیک فرآیند ارتباطات بصری، و حل مسئله از طریـق استفاده از تایپ، فضا، تصویر و رنگ استکه از روش‌های مختـلف در ایـجاد و ترکیب کلمـات، نمادها و تصاویر به منظور خلق یک نمایش تصویریاز ایده‌ها و پیـام استفـاده می‌کنند. طـراح گرافـیک ممکن است ترکیبی از تایپـوگرافی، هنـرهای بصریو تـکنیک‌هـای صفحه‌آرایی را برای تولید یک نتیجهنهایی استفاده کند. طراحی گرافیک، اغلب به هر دوفرآیند (طراحی) که توسط آن ارتباط ایجاد شده ‌است و محصولات (طرح) که تولید می‌شوند اشاره می‌کند. به عنوان مثال، بسته‌بندی محصول ممکن است شامل یک لوگو و یا دیگر آثار هنری، متن‌های سازمان‌یافته و عناصر طـراحی خـالص از جمله عکس‌ها، اشـکال و رنگ باشد که ساختار متحد قطعه را شکل می‌دهند. تـرکیب‌بنـدی یکی از مهم‌تـرین ویـژگی‌هـای طراحی گرافیک است، به ویژه هنگامی که موضوع استفاده از مـواد موجود از قبل و یا عناصر متنوع مطرح است.

 

عناوین خدمات طراحی:

هـویـت بصـری ســازمـانی / نشــانـه / اوراق اداری / فــولــدر / پیــکتـوگـرام / طــراحــی کتـاب / مجــله / بستـه بندی / بروشـور / کاتـالوگ / دفتـرچه راهنـما / گواهینامه و کارت ضمانت / پوستر / تندیس و یادبود / تقویـم و سررسیـد / اوراق بهـادار و بـن های خـریـد / صفحــات وب و چنــد رســانــه ای / اینفـــوگرافیـک / استیـکرهای سه بعـدی زمینی / تابـلو های تبلیـغاتی

 

 

کلمات کلیدی:

کانون پاتریس / طراحی گرافیک / هـویـت بصـری ســازمـانی / نشــانـه / اوراق اداری / فــولــدر / پیــکتـوگـرام / طــراحــی کتـاب / مجــله / بستـه بندی / بروشـور / کاتـالوگ / دفتـرچه راهنـما / گواهینامه و کارت ضمانت / پوستر / تندیس و یادبود / تقویـم و سررسیـد / اوراق بهـادار و بـن های خـریـد / صفحــات وب و چنــد رســانــه ای / اینفـــوگرافیـک / استیـکرهای سه بعـدی زمینی / تابـلو های تبلیـغاتی